PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE

Behandelovereenkomst

Welkom in mijn praktijk,

Je ontvangt deze Behandelovereenkomst omdat je een afspraak bij mij gemaakt hebt. Voor alle duidelijkheid heb ik het een en ander voor je op papier gezet.

  1. De behandelovereenkomst gaat in nadat je een nieuwe afspraak met mij gemaakt hebt voor een behandeling van mij.
  2. De behandeling heeft betrekking op de door jouw aangedragen hulpvraag en je behandeldoelen. Deze kunnen worden bij gesteld en specifieker worden tijdens het traject. Indien je medicatie gebruikt van arts of specialist dan is het belangrijk om dit met mij te delen. Het is niet de bedoeling om te minderen of te stoppen met je medicatie zonder overleg met de behandelende arts of specialist. Neem a.u.b. uit zorgvuldigheid de medicatie en de zelfzorgmiddelen elke keer weer mee naar de afspraak.
  3. Deze overeenkomst kan worden beëindigd in gezamenlijk overleg dat er geen behandelingen meer nodig zijn. Het kan zijn dat je op een gegeven moment geen sessies meer wilt afspreken, laat het mij dan schriftelijk, via email of mondeling weten.
  4. Na de behandeling kun je direct contant afrekenen of betalen via de bankapp, via Tikkie of via bankoverschrijving. De betalingstermijn is 2 weken.
  5. Het kan gebeuren dat je verhinderd bent voor de afgesproken behandeling, in dat geval kun je tot uiterlijk 48 uren ervoor, in overleg met mij, de afspraak verzetten. Bel of mail of WhatsApp mij hierover. Bij niet verschijnen op het afgesproken tijdstip of als je binnen 48 uur de afspraak verzet, breng ik de kosten voor deze gemiste afspraak in rekening.
  6. Een dossier met aantekeningen van de gehouden behandelingen en andere relevante documenten houd ik bij en bewaar ik 20 jaar. Ik heb een geheimhoudingsplicht.  Alleen met jouw uitdrukkelijke goedkeuring deel ik informatie aan derden zoals artsen en andere therapeuten.
  7. Totaal Balans Praktijk Natuurgeneeskunde is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan voortvloeiende doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts, specialist of andere behandelaars niet heeft verstrekt. Deze zijn voor de verantwoording en rekening van cliënt. 
Mijn leven mijn gezondheid

Een korte introductie van mijn manier van werken met Natuurgeneeskunde en met Engelen is inmiddels uitgezonden op RTL4 in Mijn leven mijn gezondheid