PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE

Engelen Reading

Wanneer ik een Engelen Reading voor je doe, leg ik contact met de Engelen die jou omringen. Ik vertolk het antwoord dat zij geven op je vragen. Een Engelen Reading helpt om inzicht te krijgen in jezelf, je toekomst of een bepaalde situatie in je leven. Als je maar blijft twijfelen waardoor je het maken van een keuze blijft uitstellen, dan helpt een Engelen reading om je duidelijkheid te geven. Als je niets snapt van een situatie waar je in beland bent, kan ook een Engelen reading licht werpen op deze zaak.

Duur van de meeste Engelen Reading is 30 minuten. Er zijn veel verschillende readingen mogelijk afhankelijk van je vraag.

Uitzondering op een half uurs reading zijn: Een Engelen Jaar reading, een Keltisch liefdesreading, een Keltische kruis legging. Deze vormen van Reading duren elk 1 uur.

Ook is het mogelijk om voor een Engelen Reading via Skype een afspraak te maken.

Een Engelen Reading is heel goed te combineren met een Engelen Healing. Allereerst doen we dan een Engelen Reading om inzicht te krijgen, waardoor ook de blokkade duidelijker wordt. Daarna kunnen we deze met hulp van een Engelen Healing meteen aanpakken. Duur van deze combinatie van 2 consulten is dan 1 uur.

Mijn leven mijn gezondheid

Een korte introductie van mijn manier van werken met Natuurgeneeskunde en met Engelen is inmiddels uitgezonden op RTL4 in Mijn leven mijn gezondheid